Tuším mali pravdu

Neučíš sa pre mňa, ale pre seba. Nech hodí kameňom ten, kto nikdy túto vetu od svojich rodičov nepočul. Pekne nám liezla na nervy, však? Ale postupom času jej musíme dať nakoniec za pravdu. Len niekedy, keď je človek v tom vzdelávacom procese akýsi zakliesnený, ju nerád počuje a vcelku o nej aj pochybuje.

Už nech je to za nami

Pamätáte sa na posledný rok vysokej školy? Bol veľmi intenzívny, však? Človek musí toho toľko zvládnuť. Skúšky a zápočty sú iba maličkosťami v porovnaní s ostatnými radosťami. Napríklad taká diplomovka. Musíte si nájsť vhodnú tému, presvedčiť niektorého z profesorov, aby vás pri jej spracovávaní viedol, potom rozhodiť siete v knižnici a na internete, aby z toho vyplynula najdôležitejšia literatúra. Tú musíte prečítať, spracovať, citovať. Potom výskum, záver. Nakoniec prečítať posudok oponenta a reagovať na jeho otázky. A keby ste si po úspešnej obhajobe chceli oddýchnuť, máte smolu. Musíte sa pripravovať na štátne záverečné skúšky. V takomto kolotoči sa nemôžete čudovať, že nielenže neviete, kde vám hlava stojí, ale ani to, prečo sa to vlastne všetko učíte.